Szczegóły planuj od końca

PLANOWANIE OD KOŃCA

W dostępnej literaturze rzadko spotkam się z tą metodą postępowania, lub zbyt słabo jest ta technika zaakcentowana. Zwykle analizę przeprowadza się w logicznym porządku (krok po kroku) od początku planowanej akcji lub oceny zjawiska do jego końca.

Często jednak musimy iść na skróty i szybko podejmować decyzje o planie działania, lub ocenić opłacalność jakiego przedsięwzięcia (np. biznesowego). W takich sytuacjach dobrze sprawdza się ocenianie i planowanie od końca.  Prawdopodobnie wielu doświadczonych biznesmenów stosuje tę technikę nieświadomie w czasie negocjacji cenowych.

 1. Planowanie

W przypadku planowania zrealizowania jakiegoś projektu (lub nawet wyjścia do kina) i związanych z nim działań najpierw ustalamy co jest naszym celem i kiedy ma być zrealizowany. Następnie umieszczamy termin realizacji na końcu osi czasu związanej z tym projektem. Następnie  wyznaczamy tzw. „kamienie milowe”, czyli kluczowe cele, które musimy zrealizować. Dopiero później wyznaczamy terminy poszczególnych działań i zadań.

Dla przykładu- wyjście do kina.

Mamy godzinę 14. Seans filmowy jest  o 17. Czyli mamy na dotarcie do kina 3 godziny ( od 14 do 17). Kupno biletów to około 15 minut. Dojazd zajmie 0,5 godziny. Pozostał na przedział czasowy 14-16.15  (2 godz. 15 min. W tym okresie musimy załatwić wszystkie pilne sprawy (ubranie się, zjedzenie obiadu, ważne telefony itd. )  Umieszczamy to w swojej wyobrażonej skali czasu. Łatwiej jest nam planować co jest do zrobienia, a z czego musimy zrezygnować lub co załatwić szybciej, aby zdążyć do kina.

I. koniec

X————————————————————————————>

14                                                                                                     17

II. kamień milowy 1

X—————————————————————-*——————>

14                                                                         16.15                  17

III. kamień milowy  2

X————–*————————————————-*—————–>

14  obiad     14.20                                                  16.15   dojazd    17

 

2. Analiza biznesu

  1. Ile chcę na tym zarobić netto (bo inaczej nie będzie to opłacalne) (Zawsze pamiętamy oczywiście, że każda inwestycja to nie tylko finanse- jest ona wypadkową czasu, pieniędzy i naszej energii- w tym zdrowia).
  2. Jaka to jest kwota brutto (doliczamy podatki – VAT, dochodowy, CIT, od nieruchomości, akcyza)
  3. Jaki muszę mieć przychód z danej działalności (dochód brutto + koszty) . W tym jak wielkie są koszty przedsięwzięcia na całość biznesu (przed, w trakcie i po zakończeniu przedsięwzięcia – stałe i zmienne) .
  4. Jak duża musi być poduszka finansowa (zapewniająca płynność i bezpieczeństwo – zmniejszenie ryzyka bankructwa.
  5. Mając te kwoty Przychód + „poduszka finansowa”  zastanowić  się, czy istnieje szansa, że ten rodzaj biznesu jest w stanie wygenerować takie pieniądze (skala, ranga, lokalizacja, pomysł biznesowy, rynek itd.).   Jeśli nie – to nie należy wchodzić w taki interes.
  6. Idąc na skróty – ile chcę zarobić netto i czy biznes zarobi tyle na siebie.

3.   Planowanie strategii (w biznesie, medycynie [walka z chorobą], wojsku, prawie, grach – np. szachy).

 1. Najpierw zaplanuj swoją wstępną strategię (lub zacznij od razu od punktu 2)
 2. Przejdź do prawdopodobnego punktu końcowego tj. – postaw się na miejscu przeciwnika i zaplanuj strategię  z jego punktu widzenia. Zastanów się jak zareaguje na jego szanse i ryzyko przedsięwzięcia oraz potencjalne zagrożenia z naszej strony.  W analizie można wykorzystać własne lub już funkcjonujące algorytmy (w tym mapy myśli) postępowania w takich sytuacjach (większa szansa powodzenia – np. tak działa franczyza).
 3. Dopiero teraz można opracować własną strategię ostateczną, która wyprzedzi posunięcia przeciwnika, pozwoli nam wybrać drogę maksymalnych korzyści i najmniejszego ryzyka).