Negocjacje w biznesie wg TVN CNBC

Polecam cykl programów “Blajer mówi biznes” (marzec 2013)na temat negocjacji w biznesie. Część druga z 04..04.13 

08.04.13 i 16.04.13

Ekspertem jest adwokat Marek Kujawa zawodowy negocjator BCC. Bardzo ciekawe wystąpienie

W programie przedstawiono check listę (listę staranności) przydatną w negocjacjach – 10 punktów. Oto ona:

“1. Sporządzić listę kluczowych spraw, które powinny być rozstrzygnięte w negocjacjach.

2. Wybrać z listy kwestie do negocjacji, często nie wszystko da się wynegocjować

3.  Zdefiniować kluczowe interesy, które stanowią podłoże negocjowanych spraw

4.  Zdefiniować limity, czyli punkty odejścia – takie warunki, których na pewno nie zaakceptujemy.

5. Ustalić alternatywy – czyli inne transakcje , które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby.

6. Ustalić cele do osiągnięcia, zadajmy sobie pytanie “który rezultat będzie dla nas do przyjęcia , komfortowy”.

Ustalić pakiety wariantów optymistyczne, realistyczne i pesymistyczne

7. Sporządzić listę osób/podmiotów, które są w otoczeniu negocjacji – mogą czegoś od nas oczekiwać bądź próbować wpływać na negocjacje.

(sojusznicy i przeciwnicy – umieścić ich na “boisku piłkarskim” (zawodnicy, trenerzy itd.)

8. Zrozumieć drugą stronę w negocjacjach – jej cele, ważne kwestie, strategie

9. Zaplanować sposób “sprzedawania” naszych pomysłów drugiej stronie oraz punkty otwarcia

10. Zdefiniować oczekiwane przez nas okoliczności negocjacji ” porządek spotkań, osoby uczestniczące, miejsce, czas.  (nigdy przed jedzeniem)