Cztery miliony Polaków ma chore nerki

Cztery miliony Polaków ma chore nerki” pod takim tytułem ukazał się na forum Esculap artykuł – wywiad z Panem prof. Ryszardem Gellertem (kierownik Kliniki Nefrologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) z okazji przypadającego 12 marca Światowego Dnia Nerek.

W Polsce “na koniec 2014 r. z powodu skrajnej niewydolności nerek dializowanych było

20 391 pacjentów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego; 4 341 osób rozpoczęło w ostatnim roku dializy, a u 1 081 wykonano przeszczep nerki.

Enlitic – Sieci neuronalne w diagnostyce pacjentów

Sieci neuronalne są to samo uczące się programy komputerowe, które wykorzystują istniejące bazy danych , aktualizują je na bieżąco, korzystają z zaawansowanych algorytmów do ich obsługi. Jest o forma sztucznej inteligencji.Do niej należeć będzie przyszłość diagnostyki i terapii w medycynie. Zbiorowa mądrość, oparta o ogromne bazy danych- dostępna natychmiast w zasięgu ręki każdego lekarza. Ich zastosowanie pozwoli to na unikanie wielu błędów medycznych, przyspieszenie diagnozowania trudnych przypadków – w oparciu zawsze o najnowsze osiągnięcia naukowe.

Przykładem takiej sieci neuronalnej prawdopodobnie będzie system Enlitic.

http://www.enlitic.com/

http://www.enlitic.com/healthcare.html

Enlitic picks up $2M to help diagnose diseases with deep learning

 

 

Jest to samo uczący się program w fazie prób – do diagnostyki nowotworów -wykorzystujący tysiące rtg klatki piersiowej. Porównuje on rtg z wynikami leczenia chorych na raka , w oparciu o algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne.

Tak piszą o nim autorzy:

o    Enlitic uses recent advances in machine learning to make medical diagnostics faster, more accurate, and more accessible. The company’s mission is to provide the tools that allow physicians to fully utilize the vast stores of medical data collected today, regardless of what form they are in – such as medical images, doctors’ notes, and structured lab tests. To realize this vision, we are building on state-of-the-art deep learning algorithms and partnering with top research hospitals and medical device manufacturers.

 • “Medical diagnostics is, at its heart, a data problem – turning images, lab tests, patient histories, and so forth into a diagnosis and proposed intervention. Recent applied machine learning breakthroughs, especially using deep learning, have shown that computers can rapidly turn large amounts of data of this kind into deep insights, and find subtle patterns. his is the biggest opportunity for positive impact using data that I’ve seen in my 20+ years in the field.”

Founder and CEO, Jeremy Howard”

Enlitic-sieci neuronalne

 

INTERNETOWE BAZY WIEDZY MEDYCZNEJ

Kontynuując wpis

BAZY WIEDZY UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ TRUDNYCH PRZYPADKÓW

w tym miejscu będę uzupełniał internetowe źródła wiedzy potrzebnej w diagnozowaniu chorych:

A. BIBLIOTEKI:

 1. Biblioteka Cohranehttp://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej, obejmujące kolekcję baz tworzonych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM – evidence based medicine). Zawiera protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raporty oceny technologii medycznych oraz rejestry badań z grupą kontrolną.

 1. Biblioteka Naukowa Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie – http://www.bn.coi.pl/archiwum2.html
 2. INH –U.S. National Library of Medicine : http://www.nlm.nih.gov/ i jej podstrony:

Medline Plus – http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

PubMed – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Toxnet – http://toxnet.nlm.nih.gov/

MedTube – polski -video – http://medtube.pl/

 1. http://europeana.eu/umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Zawiera obrazy (malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzealnych), teksty (książki, czasopisma, listy, pamiętniki i archiwalia), dźwięki (muzyka i nagrania głosowe uwiecznione na wałkach, taśmach i płytach oraz audycje radiowe) i filmy (obrazy filmowe, kroniki i audycje telewizyjne) – razem ponad 15 milionów obiektów. W projekcie uczestniczy 1500 instytucji, m.in. British Library i Luwr.

B. KSIĄŻKI elektroniczne

http://www.bn.coi.pl/eksiazki.html

Andrzej Szczeklik – Interna – Medycyna Praktyczna

 

C. ATLASY INTERNETOWE

 1. Anatomiczne
 2. Parazytologiczne
 3. Mikrobiologiczne
 4. Histo-patologiczne
 5. Dermatologiczne
 6. Radiologiczne
 7. Inne

 

D. PORTALE INTERNETOWE Z WIEDZĄ MEDYCZNĄ o chorobach i ich leczeniu

 1. Pism medycznych,
 2. Uniwersytetów Medycznych
 3. Towarzystw medycznych
 4. Stowarzyszeń pacjentów
 5. Według specjalizacji
 6. Firm farmaceutycznych
 7. Inne”  a) Google scholar (http://scholar.google.pl/) (upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych (http://scholar.google.pl/intl/pl/scholar/about.html)