GLOBALNA DYNAMICZNA MAPA MYŚLI

GLOBALNA DYNAMICZNA MAPA MYŚLI

           GLOBALNA DYNAMICZNA MAPA MYŚLI – GDMM-Google documents     (GDMM – Global Dynamic Mind Map)

  – prezentacja

 CZYM MA BYĆ GDMM

GDMM tworzę po to, by jednym kliknięciem w klawiaturę komputera otrzymać listę czynności jakie mamy po kolei wykonać, aby osiągnąć nasze cele lub rozwiązać nasze bieżące problemy.

Wsparciem psychologicznym dla mnie w realizacji tego projektu są słowa reklamy Apple kierowanej przez wielkiego Steve Jobsa (Wielka strata dla ludzkości)  :

Ludzie na tyle szaleni, aby myśleć, że mogą zmienić świat, faktycznie go zmieniają”.

A więc do dzieła

GDMM ma być obrazem 4 wymiaru ludzkości (taka telewizja 4D) – jest to świat schematów rządzących naszym zachowaniem , które można opisać za pomocą map myśli oraz wynikających z niej schematów skutecznego działania (list działań do wykonania). Jest to świat, którego nie widzimy (może gdzieś nad naszymi głowami), ale rządzi ona naszym życiem. Są tam drogi wiodące do określonych celów, przepisy rządzące tymi zachowaniami i kierunkowskazy pokazujące , którą drogą się poruszać , aby szybko i bezpiecznie dotrzeć do  określonego celu.  Wiele tych schematów ludzkość stworzyła na skutek ewolucji. Rządzą one nami (gdzieś ponad naszymi głowami, są przekazywane z pokolenia na pokolenie). Odbywa się to czasami na zasadzie odruchów  i  bez naszej wiedzy, lub wyuczonych czynności (na przykład wiedza i działanie fachowców, ekspertów) . Schematy takie powstają także na bieżąco w miarę wpływów zewnętrznych środowiska i nowych wyzwań stojących przed ludźmi. Są one też świadomie tworzone przez ludzi dzięki badaniom naukowym i doświadczeniu nowych pokoleń. Powstają niewidoczne mapy myśli (opisujące związki przyczynowo-skutkowe) opisujące otaczający nas świat i prawa nim rządzące oraz wynikajce z nich i INSTRUKCJE DO STARANNEGO DZIAŁANIA.

Wiedza objęta GDMM będzie mogła być dynamicznie (na bieżąco i w działaniu) uzupełniana przez wszystkich ludzi świata o ich doświadczenia i najnowsze pomysły możliwych rozwiązań nurtujących nas problemów. Pozwoli to stworzenie nowego społeczeństwa – SPOŁECZEŃSTWA KREATYWNYCH EKSPERTÓW SKUTECZNIE I SZYBKO REALIZUJĄCYCH SWOJE CELE.

Dotychczasowa mądrość ludzi była zapisywana w książkach. Często te same informacje  były powielane w różnych wydaniach, trzeba było przeczytać tysiące stron, aby znaleźć interesujące nas rozwiązanie. Często wiedza nie miała jasnego uporządkowania przyczynowo-skutkowego (bełkot wypowiedzi -tok myślenia jak spaghetti na talerzu). Nie można było z niej wybrać jednoznacznych, najlepszych rozwiązań, które można byłoby poddać ocenie i rankingowi rozwiązania , które będzie uznawane za najlepsze. Takie możliwości stwarzają mapy myśli – wiele rozwiązań, uporządkowane i widoczne od razu gołym okiem.

Pomysłem na osiągnięcie tego celu jest stworzenie  narzędzia komputerowego będącego  połączeniem zgromadzonej  w internecie wiedzy np. w GOOGLE i  WIKIPEDII, Wyszukiwarek semantycznych (np. Hakia) ,   MAP MYŚLI i WIKI HOW. Nazwałem je Globalna Dynamiczna Mapa Myśli. Produktem będą zaś m-booki (połączenia map myśli , list staranności oraz narzędzi multimedialnych).

Istniejące narzędzia komputerowe mają swoje zalety i wady w realizacji tego celu. Trzeba wybrać z nich to co najlepsze i nauczyć ze sobą współpracować. Uprościć tak, aby każdy mógł z niego korzystać. Dostęp do wiedzy w Google jest łatwy – ale uzyskanie potrzebnego nam rozwiązania jest czasochłonne (miliony stron www z dublującą się treścią- jest to wiedza nieuporządkowana, odtwórcza- nie przekłada się na działanie), WIKIPEDIA – uporządkowana wiedza, ale ograniczona jest ilością wpisów  i przypadkowością twórców – nie ma myśli przewodniej rozwiązywania problemu i instrukcji do kreatywnego działania.Wyszukiwarki semantyczne – jeszcze na etapie budowy (np Hakia Hakia). Znajdzie precyzyjniej odpowiedź na zadanie naturalnym językiem pytanie , ale nie wybierze najlepszego modelu działania – nie stworzy listy staranności (a może będą i takie możliwości??).

Wiki HOW i np. spryciarze.pl- pokazuje jak wykonać poszczególne proste czynności (tworzy proste listy staranności) – ale nie wpasowuje się ona w globalne rozwiązywanie ciągu  problemów i nie kreuje bezpośrednio innowacyjnych rozwiązań w sposób przemyślany i ukierunkowany (nie ma cegiełek, które można wykorzystywać w różnych dziedzinach – czyli „Kraść ” pomysłów z jednej dziedziny by zastosować je w innej  (jak robi to mistrzowsko firma Apple).

 

Sama analityczna mapa myśli nie wystarcza, aby realizować nasze cele szybko, kreatywnie, bezpiecznie i skutecznie.

Mapa myśli jest trudna w szybkim użyciu (niektórym przypomina talerz spaghetti (wszystkiego dużo i bardzo poplątane). Do tego będą potrzebne RECEPTY NA SUKCES czyli LISTY DO WYKONANIA (tzw. LISTY STARANNOŚCI dla każdej z CEGIEŁEK MAPY MYŚLI.)

Czyli GDMM ma pozwolić wszystkim ludziom na świecie jednym kliknięciem  znalezienia listy staranności rozwiązywania ich własnego  problemu, niezależnie od kraju, wieku, płci, zamożności  – poprzez wykorzystanie już istniejących rozwiązań lub kreatywnych rozwiązań, jakich można się dopatrzyć dzięki całościowemu (globalnemu) spojrzeniu na problem. Przeglądając dotychczasowe rozwiązania (zadziwiające jak ludzie  w różnych rejonach świata dochodzą swoimi drogami do podobnych do  naszych rozwiązań) nie spotkałem się z takim pomysłem jak mój. Owszem są już próby globalnych map myśli ( Global-Mind-Map-Conference ), ale wg mnie nie proponują one konkretnych zaleceń do działania (List TO DO) – jest statyka (tylko analiza) – nie ma wezwania do akcji i działania. Możemy stworzyć społeczeństwo, które będzie miało natychmiastowy dostęp do wiedzy (coś znacznie większego i bardziej użytecznego niż  GOOGLE), umiejętności  i sposobu działania ekspertów , czyli – SPOŁECZEŃSTWO KREATYWNYCH I SKUTECZNYCH W DZIAŁANIU EKSPERTÓW . Wykorzystując siłę obliczeniową komputerów i współpracę ludzkości – jest to możliwe do zrobienia. Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby na świecie było 7 miliardów kreatywnych ekspertów , którzy nie tylko mieliby świetne pomysły, ale od razu wiedzieliby jak je DOBRZE realizować? Marzenie , czy wizja poza horyzont?? :))

 

 

 

JAK BĘDZIE TWORZONA GDMM

GDMM będzie powstawała dwukierunkowo.

1. Pierwszy kierunek badawczy OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU – czyli od syntetycznej wizji czwartego wymiaru – czyli globalnych praw ludzkości, które można ując w systemy logiczno- wynikowe. Doprowadzając do stworzenia poszczególnych CEGIEŁEK GDMM, pozwalających wykorzystać je w listach staranności w realizacji naszych celów. Czyli idziemy od ogółu do szczegółu.

 

2. Drugi kierunek od SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU  szczegółu do ogółu. Najpierw budujemy CEGIEŁKI, które są nam już potrzebne (lub  wykorzystujemy i modyfikujemy je dynamicznie w zależności od okoliczności te które  już mamy opracowane) a potem instalujemy je w tworzonej GDMM. Przy tworzeniu  mapy na zasadzie „rozpoznania walką” – czyli działając od razu – projekt będzie na bieżąco korygował błędne rozwiązania lub rozwiązani, które są już nieaktualne z powodu wpływów na nasze życie  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Tak jak od wieku poddani jesteśmy procesom ewolucji – teraz to zachodzić będzie znacznie szybciej. W tym kontekście systematyczne  poprawianie błędów i dostosowanie się do zmian otoczenia, czyli systematyczne dążenie codziennie krok po kroku do perfekcji jest bardzo bliskie japońskie filozofii KAIZEN, którą od lat z powodzenie stosuje  m. inn. TOYOTA. (Kaizen). Należy także pamiętać, że perfekcja jest dobra, lecz często jest hamulcem skutecznego działania. Gdy jedni latami doskonalą swoje projekty, inni już je realizują. Jeśli zauważają niedociągnięcia lub zmieniające warunki zewnętrzne –  korygują kurs działania i doskonalą swoje produkty. Są  jak pilot samolotu – wystartował i leci do celu, a jeśli wiatr spycha go z kursu – koryguje parametry lotu.

Chcę do tego etapu tworzenia GDMM zaprosić FACHOWCÓW z dużym doświadczeniem życiowym, którym chcą się podzielić z innymi. Myślę, że istnieje tu duże wyzwanie i szansa na świetną zabawę dla OSÓB NA EMERYTURZE, które chcą zostawić coś wspaniałego swoim potomnym – zostawić swój ŚLAD NA ZIEMI . Fachowce jest ten kto ma dużą wiedzę i doświadczenie powiązane ze skutecznym działanie. Mogą to być rodzice 3 dzieci wychowanych na porządnych ludzi, ślusarz, lekarz czy twórca rakiet kosmicznych. Każdy jest w czym dobry – ma coś do przekazania innym.

Pamiętajmy o zjawisku SYNERGII–  („Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych.)

Tak więc:

FACHOWCY I EMERYCI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!!  :)) – zapewniam, że może to być świetna zabawa i trening mózgu :))  , NIE TRZEBA WIELKICH UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH – często wystarczy nawet zwykła serwetka i długopis !!!


Jak będzie się używać, sprzedawać i zarabiać na GDMM. Przyda się metodyka Prince2

Proponuję wprowadzić ten pomysł w życie  w postaci M-BOOKA (narzędzia multimedialnego) – opisałem dokładnie na blogu w dniu 11.11.2011  LINK do wpisu (MIND MAP_BOOK)  na moim blogu m-book (tyle jedenastek w dacie i święto państwowe – że musi się udać :)) – też się odrodzi duch RENESANSU.