O mnie

Witam na moim blogu

Sugeruję korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox

Dariusz Mamczur

Dariusz_Mamczur

Żyję zgodnie z życzeniami moich najbliższych –

ukochanej żony Grażyny i moich wspaniałych córek Joanny i Karoliny

ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 50-TCE

a NAJWIĘKSZE SUKCESY SĄ WCIĄŻ JESZCZE PRZEDE MNĄ

(oto jaki znak drogowy otrzymałem od córki Joanny na 5o-te urodziny

“Co może wiedzieć lekarz o wizualizacji w biznesie?”

Czyli moje przemyślenia w kontekście CV.

MOJE CV 

doktornefrolog
CURRICULUM VITAE

WYKSZTAŁCENIE

Staże specjalizacyjne w II Klinice Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi

1996 – specjalizacja II stopnia z nefrologii

1993 – specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

1992 – rozprawa doktorska “Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek”

1988 – specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych

1977-1983 – Studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (XX-Kurs – dyplom z wyróżnieniem)

UPRAWNIENIA DODATKOWE

Uprawniony do badania i wydawania orzeczeń osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców

DOŚWIADCZENIE

2000 do chwili obecnej – Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska (Nefrologia, Choroby Wewnętrzne, trudne interdyscyplinarne przypadki diagnostyczne), konsultant nefrologiczny LUX-Med. SA., NZOZ Dermed

1999 – kierownik NZOZ (przekształcony w Specjalistyczne Indywidualne Prakt. Lekarskie – okulistyczną i chorób wewnętrznych)

1994 do chwili obecnej Prywatna Praktyka Lekarska – Choroby wewnętrzne , współpraca z Prywatna Pomocą Lekarzy Specjalistów (Wizyty domowe – do tej pory kilka tysięcy wizyt w obrębie Łodzi)

1994 do 1998 – Adiunkt w II Klinice Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Dializ WAM w Łodzi. Wieloletni konsultant internistyczny oddziału neurochirurgicznego i urologicznego WAM

1986 -1992 – Asystent II Klinice Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Dializ WAM w Łodzi

DOROBEK NAUKOWY

  1. Lucjan Pawlicki, Dariusz Mamczur, Tadeusz Nagański, Anna Pełka-Nowakowska – Trudności diagnostyczne w przypadku pierwotnego raka wątroby. – Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 1988 r., t, XXXI, Zeszyt 1, str 67

  2. Kazimierz Trznadel, Marek Luciak, Dariusz Mamczur, Mirosław Kroczak, Zbigniew Zbróg, Zdzisław Kidawa – Wpływ hemoperfuzji na właściwości utleniające osocza i wrażliwość krwinek czerwonych na utlenianie u chorych na przewlekłą mocznicę. Polski Tygodnik Lekarski 1989, T. XLIV, nr 9, 226[Effect of hemoperfusion on plasma oxidizing capacity and erythrocyte sensitivity to oxidation in patients with chronic uremia] Pol Tyg Lek. 1989 Feb 27;44(9):226-8. Polish. PMID: 2813185 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  3. Dariusz Mamczur – Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Rozprawa doktorska – Wojskowa Akademia Medyczna 1992 r.

  4. Dariusz Mamczur – Trudności rozpoznawania ciała obcego w oskrzelu w świetle spostrzeganej chorej. Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 1989 r., t, XXXII, Zeszyt 1, str 67

  5. Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa – Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Część I. Ocena zaburzeń rytmu serca. Pol. Arch. Med. Wewn., 1993, 90, 438 [Clinical analysis of cardiac arrhythmias in patients with chronic renal failure treated conservatively. I. Evaluation of cardiac arrhythmias] Pol Arch Med Wewn. 1993 Dec;90(6):438-44. Polish. PMID: 8146048 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  6. Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa – Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Część II. Ocena związku zaburzeń rytmu serca z niektórymi wskaźnikami badania echokardiograficznego – badania wstępne. Pol. Arch. Med. Wewn., 1993, 90,445[Clinical analysis of cardiac arrhythmias in patients with chronic renal failure treated conservatively. II. Evaluation of the relationship between cardiac arrhythmias and some echocardiographic indices–preliminary investigations] Pol Arch Med Wewn. 1993 Dec;90(6):445-9. Polish. PMID: 8146049 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  7. Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa- Analiza związku zaburzeń rytmu serca z czynnością wegetatywnego układu nerwowego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Lekarz Wojskowy nr 11-12(VI), 1994, 583

  8. Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa – Analysis of cardiac arrhythmias In patients with chronic renal failure (CRF) on conservative treatment. Eurpean Renal Association. European Dialysis and Transplant Association. Abstracts XXXIst Congress of ERA, EDTA July 3-6, 1994, Viena Austria

  9. Eugeniusz Kocur, Ryszard Myśliński, Dariusz Mamczur, Marek Luciak, Bogdan Rogulski, Jacek Karpiński, Wołkanin P. – Ultrasonograficzna ocena przetok tętniczo-żylnych u chorych z mocznicą leczonych powtarzanymi hemodializami.(HD) – Przegląd Lekarski 1998, tom 55, Suplement 1, S46

  10. Dariusz Moczulski, Iwona Majak, Dariusz Mamczur – Przegląd zaburzeń β-oksydacji kwasów tłuszczowych – Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009; 63: 266-277

STOWARZYSZENIA I DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Członek Towarzystwa Internistów Polskich w Łodzi

Członek Warszawsko – Łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

INNE CETYFIKATY

Prince2 Foundation Examination 2012

USG w Urologii – kurs