Bibliografia – Trudne przypadki

Bibliografia – Trudne przypadki medyczne

John Apple, Jason Payne-James – “Encyklopedia objawów chorobowych”. Ferria 2010

Jerzy Bal – Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN – 2011 (wydanie III)

E.R. Beck, J.L. Francis, R.L. Souhami – Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych. PZWL 1986

Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk – Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2007.

– Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha – Choroby rzadkie”, Standardy Medyczne Warszawa 2020.

R. Douglas Collins „Algorytmy interpretacji  objawów klinicznych”. Medipage 2010

Bohdan Daniel. Bogdan Pruszyński – “Anatomia radiologiczna. Rtg.TK.MR.SC”. Wydawnictwo Lekarskie PWL – Warszawa 2007.

Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson – ‘Badanie kliniczne Macleoda” Elsevier Urban &Partner Wrocław 2010.

Ian Reid Entwistle- „Exacta medica wyniki badań, wartości referencyjne, dawkowanie leków”. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2006.

Fred F. Ferri – “Algorytmy diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego”. Urban & Partner 2008.

Alice W. Flaherty, Natalia S. Rost – “Podręcznik neurologii. Massachusetts General Hospital” – Medipage 2010

Geraint Fuller – „Badanie neurologiczne – to proste”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1995.

Jerome Groopman -“Jak myśli lekarz …i jak sprawić, by nie popełniał błędów”. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009

Jan Horny – “Kompendium diagnostyki różnicowej” ŚAM, Kaga-Druk 1998

Alan G.Japp, Colin Robertson – Macleod. Diagnoza kliniczna. Edra Urban&Partner Wrocław 2015, Elsevier

Franciszek Kokot- “Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych”- PZWL 1998

Franciszek Kokot – Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych PZWL 2007 (pdf)

Maria Konnikova  – „Myśl jak Sherlock Holmes” –  Agora Warszawa 2015

Włodzimierz Ławkowicz, Izabela Krzemińska-Ławkowiczowa- Kliniczna diagnostyka różnicowa w hematologii. PZWL 1982

Dariusz Moczulski – “Przypadki mogące sprawiać trudności diagnostyczne” – Medical Tribune 2016 r,

 

Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, Christof Daetwyler -“Diagnostyka różnicowa w neurologii.” Elsevier – Urban&Partner – Wrocław 2009

G. Rassner, U. Steinert – “Rassner Dermatologia. Podręcznik i atlas”. Urban & Partner. Wrocław  2004

Lisa Sanders- “Zagadki medycyny i sztuka diagnozy” – Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2009 r.

Nicole Schaenzler, Christoph Koppenwallner- “Co mi dolega – łatwe wyszukiwanie – szybka diagnoza”, Świat Książki 2009

Schäfer J. „”Medyczne śledztwa. Rozpoznanie schorzeń trudnych do zdiagnozowania.” Wydana z w 2017 przez „Vital. Gwarancja Zdrowia

Walter Siegenthaler “Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej. Od objawu do rozpoznania” . Medipage Warszawa 2009

Scott D.C.Stern, Adam S. Cifu, Diane Altkorn – Diagnostyka różnicowa oparta na EBM. medycyna Praktyczna , Kraków 2023

31 objawów do różnicowania

Andrzej Szczeklik – „Choroby wewnętrzne”. Medycyna Praktyczna. Kraków 2006

Lawrece M. Tierney Jr., Mark C. Henderson – “Wywiad lekarski oparty na zasadach EBM”. PZWL 2007

F.W. Tichendorf – “Od objawu do rozpoznania”. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 1999

Jacques Wallach – Interpretacja badań laboratoryjnych”. Medipage. Warszawa 2011.

Piotr Zaborowski – Filozofia postępowania lekarskiego. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1990.  Świetna, przekrojowa analiza – prawie niedostępna -POLECAM!!

Piotr Zaborowski – „Podstawy badania klinicznego” – Medipage 2015

Michael Zatouroff – “Objawy fizykalne -rozpoznanie w kolorze” – PZWL 1997