WIZUALIZACJA W BIZNESIE

WIZUALIZACJA W BIZNESIE

Wizualizację strategiczną

w biznesie można wykorzystać do analizy problemu biznesowego,  wyciągania wniosków, ustalania strategii biznesowych i działań operacyjnych. Narysowanie problemu pozwala na lepszą pracę grupową (także przy użyciu technik komputerowych i internetowych). Wszyscy jednoznacznie widzą omawiane zagadnienie, palcem (kursorem) mogą pokazać innym gdzie widać rozwiązania i wąskie gardła. To zaś może przełożyć się na bardziej kreatywne myślenie grupowe i strategiczne. Pozwala przyspieszać działanie, łatwo wracać do różnych wątków analizy oraz korzystać z wcześniejszych schematów wypracowanych przy analizie podobnych zagadnień biznesowych – nie trzeba czytać całych tomów akt zrealizowanych projektów – od razu widać zastosowane wcześniej rozwiązania. Dzięki wizualizacji organizacja korzysta ze swoich doświadczeń, szybciej się uczy, popełnia mniej błędów  i działa sprawniej niż jej konkurencja.