“Wszyscy kłamią” – możliwe błędy przy zbieraniu wywiadu lekarskiego

Dlaczego pacjenci nie mówią prawdy

W filmie „Dr House” często pojawia się powiedzenie „ wszyscy  kłamią”.

Rzeczywiście takie zjawisko często występuje w pracy lekarza. Ma to miejsce podczas zbierania wywiadu. Dotyczy to informacji uzyskanych od pacjentów, ich rodziny oraz osób którymi mają oni styczność (także personel medyczny).  Chorzy i otoczenie mogą wprowadzić lekarza w błąd świadomie lub nie zdając sobie z tego sprawy. Mogą zataić pewne ważne fakty. Osoby te podają  fałszywe dane lub pomijają ważne informacje.  Powoduje to, że już na etapie zbierania wywiadu może dojść do błędnego postawienia rozpoznania wstępnego i planu diagnostycznego z winy pacjenta, lub mało precyzyjnego zebrania wywiadu od chorego przez lekarza.

-> strona TRUDNE PRZYPADKI MEDYCZNE

Na przykład – dla pacjenta, który mówi, że ma bóle za mostkiem może to oznaczać, że mieszka nad rzeką za mostkiem,  lub boli go pod mostkiem stomatologicznym. Lekarz może to zinterpretować jako ból  wieńcowy w klatce piersiowej.

Na tej stronie będę starał się podawać przykłady na tzw. kłamstwa w procesie diagnostycznym. Podzielę je na celowe i nieświadome.  Każde z nich jako zatajenie prawdy lub nieprawdziwa informacja. Dane przekazane przez pacjenta, rodzinę, otoczenie pacjenta (sąsiedzi, pracodawcy, personel medyczny , inni),

I. CELOWE ZATAJENIE PRAWDY LUB NIEPRAWDA

 1. Zatajenie prawdy
  1. Pacjent
  2. Rodzina
  3. Inni:a)      Sąsiedzi  b) Pracodawcy i koledzy ze szkoły lub pracy  c)  Personel medyczny d)  Pozostali                                                                                  Wpis – 27.04.2019 „Pycha przed upadkiem chodzi”

2. Powiedzenie nieprawdy (symulowanie choroby lub ukrywanie choroby)

A.Pacjent

 1. Powiedzenie nieprawdy w czasie wywiadu
 2. Fałszowanie dokumentacji medycznej  a) fabrykowanie dokumentacji – obecnie przy użyciu techniki komputerowej i danych z internetu – np. w zespole
  Münchhausena)  wpis 17.07.2017  Zespół Münchhausena– „zakażone ziarno” przesłanek.
 3. Fałszowanie wyników badań

B. Rodzina

C.Inni: a)      Sąsiedzi b) Pracodawcy i koledzy ze szkoły lub pracy c)  Personel medyczny d)      pozostali

II. NIEŚWIADOME  ZATAJENIE PRAWDY LUB NIEPRAWDA

 1. Zatajenie prawdy
  1. Pacjent
  2. Rodzina
  3. Inni: a) Sąsiedzi b) Pracodawcy i koledzy ze szkoły lub pracy c)Personel medyczny d)Pozostali

2. Powiedzenie nieprawdy

A. Pacjent

->wpis  “Placebo, nocebo – a prawdziwe objawy chorobowe

B. Rodzina

C. Inni: a) Sąsiedzi b) Pracodawcy i koledzy ze szkoły lub pracy c) Personel medyczny   d) pozostali

 1. wpis 14.10,2017Lekarze także czasem mijają się z prawdą!”

WYWIAD LEKARSKI PRAWDA CZY KŁAMSTWO CZY WSZYSCY KŁAMIĄ

III. Jak wykryć kłamstwo (mijanie się z prawdą 🙂 )?

IV. Błędy terapii, diagnostyki (“Kłamią” też wyniki lub interpretacje wyników badań dodatkowych”)

Medical Tribune – prowadzi rubrykę “Błędne koło terapii” np.

Czy zawsze możemy ufać badaniom obrazowym?-Med. trib-10/2018 str. 57-59

Wpis 4-12-2018 – Błąd medyczny a błąd lekarski

wpis 17-5-2021   DDx a błąd diagnostyczny