Badania diagnostyczne – nowe technologie

W celu postawienia prawidłowego rozpoznania musimy zebrać jak najwięcej informacji na temat choroby pacjenta, które później wykorzystamy w diagnostyce różnicowej.

W zbieraniu informacji pomagają nam badania dodatkowe oraz inne nowoczesne technologie (np. informatyczne). Często musimy skorzystać z wykonania badań dodatkowych. Są one pomocne w diagnostyce różnicowej i ustaleniu ostatecznego rozpoznania. W chwili obecnej nie wystarcza tylko wywiad i badanie lekarskie.  Szukamy bardziej obiektywnych i powtarzalnych metod, które potwierdzą nasze przypuszczenia i pozwolą na włączenie celowanego leczenia oraz prognozowania zaawansowania i rokowania choroby.  Postęp w metodach diagnostycznych jest ogromny – od badań genetycznych do badań obrazowych. Badania statyczne, dynamiczne i prowokacyjne.

Na tej stronie będę się starał podawać odnośniki do wpisów o najciekawszych metodach diagnostycznych , szczególnie przydatnych w rozpoznawaniu trudnych przypadków. W nowych technologiach zawsze kryje się ryzyko, że metody nie są do końca sprawdzone, lub mają wiele ograniczeń. Są one też często bardzo drogie. Na tej stronie będę starał się podawać najciekawsze metody z praktycznego punktu widzenia, w miarę możliwości podam też ich swoistość, czułość, ceny oraz  producenta, dystrybutorów lub laboratoria, które je wykonują.

 BADANIA

I. Badania laboratoryjne

A. genetyczne

Strona główna

Medycyna personalizowana -wpis 5.11.2016

Badania prenatalne – genetyka – wpis 31.10.16

CZD Warszawa- pracownia genetyki molekularnej

Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Synevo – badania genetyczne

Salvemedica Łódź – badania genetyczne

Wpis 31.10.2016 – Badania prenatalne – genetyka

Wpis 7.9.2016 Rzadkie choroby – genetyka

B.Biochemiczne

CZDPracownia Badań Radioimmunologicznych i Biochemii

wpis 09.12.2016 – Kwasy organiczne w moczu

Czytnik glikemii nn-stop -firy Abott -Free style Lbre Wpis – 4.11.2016

Badanie zapachu człowieka w profilaktyce i rozpoznawaniu chorób? GC/MS – wpis 20-19-2022

Badanie zapachu człowieka w profilaktyce i rozpoznawaniu chorób? GC/MS.

 

 

Breath Biopsy OMNI– badanie w wydychanym powietrzu met. GC/MS (jest ok. 1000 substancji w wydychanym powietrzu) – start-up ma swój atlas chorób

C. Markery

1.  Nieswoiste zapalenia jelit

2. Zapalenie trzustki

3. Onkologia

a) Rak jajnika – algorytm ROMAwpis -04.09.2016 ROMA

Wpis -20.11.14 –Nieswoiste zapalenia jelit – kalprotektyna

 

II. Badania obrazowe

1. Radiologia

Rezonans magnetyczny

Wpis 6.11.2016 –Beztubowy rezonans magnetyczny

2. USG

3. Izotopowe

III. Nanotechnologie

IV. Histopatologia

 

 Nowoczesne technologie w diagnostyce różnicowej

1. GPS

2. Mapy Google (gdzie mieszka pacjent, otoczenie, zakłady przemysłowe, rzeki, itp)

 

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

Wizje przyszłości” serial 12 odc. Netflix -2022

chat GPT – nowoczesny chatbot  AI – także w medycynie

Startup packs all 16GB of Wikipedia onto DNA (zamiast systemu 0-1, będzie można wykorzystać do przechowywania danych technologie genetyczną (DNA)

Sztuczna inteligencja 2041 Kai-Fu Lee – książka fantastyczna z naukowym komentarzem

 

START-UP w Medycynie

Raporty Naczelnej Izby Lekarskiej –

AI w ZdrowiuKOALICJA AI W ZDROWIU Liderka: Ligia KornowskaTel: +48 690 875 075

Email: biuro@aiwzdrowiu.pl

Biała księga AI w praktyce klinicznej 

(opracowana przez AI w Zdrowiu)

Top Disruptors in Healthcare – przegląd innowacyjnych start-upów medycznych (opracowany przez AI w Zdrowiu)

NIL IN