GDMM a Prawo

Logicznie konstruowane przepisy prawa powinny dać się opisać mapą myśli.