ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

1. Pragnę stworzyć portal, który będzie inspiracją do wdrażania kreatywnych rozwiązań pomagających w realizacji celów na drodze do Państwa szczęścia i sukcesu firmy. Tworząc wpisy będę starał się dołożyć wszelkiej staranności, aby zachować najwyższą jakość blogu. Jedak ideą tego portalu  jest tworzenie wiedzy poprzez “analizowanie problemów od zera”,  (jednak z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań ludzkości). Rozwiązania problemów  wykreowane ta metodą będą mogły się wydawać sprzeczne z dotychczasową wiedzą, śmieszne lub niewiarygodnie kreatywne, nieszablonowe. Pomysły będą oparte o własne przemyślenia i pomysły innych internautów, którzy nie muszą być specjalistami w żadnej z omawianych dziedzin. Powinni mieć jedynie umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia. Ponieważ osobiście nie mam żadnych oficjalnych dyplomów potwierdzających umiejętności z zarządzania biznesem, finansami, prawem, psychologią, NLP i dziedzin zbliżonych proszę, mam prawo do popełniania błędów w tych dziedzinach. Proszę, jednak Państwa, aby przed zastosowaniem we własnej praktyce zdobytych tu możliwości rozwiązań skonsultować się z profesjonalnymi ekspertami w w/w dziedzinach. Może z czasem jeśli będzie taka potrzeba umożliwię to za pośrednictwem i tego portalu.

Portal ma umożliwiać uporządkowanie zdobywanej wiedzy, szybko dotrzeć do poszukiwanych kreatywnych , innowacyjnych rozwiązań, stworzyć własne listy staranności oraz listy Do zrobienia (to do) , wdrażać je w życie, a najlepsze przekazać nie tylko ustnie, ale też na nośnikach elektronicznych swoim potomnym, współpracownikom i innym ludziom na świecie.

Wszystko zaczyna się od marzeń i wdrażania ich w życie

2. Informacji medycznych nie można traktować jako porad lekarskich. Zawsze należy się konsultować bezpośrednio z lekarzem.

3. Materiały  znajdujące się na tym blogu stanowią prawa autorskie należące do Dariusza Mamczura – za wyjątkiem cytowanych  zgodnie z prawem autorskim utworów innych autorów.

Uwagi i pytania jakie pojawiły się podczas mojej dotychczasowej praktyki
diagnozowania trudnych przypadków.
1. Nie jestem biegłym sądowym:
a) nie badam dokumentacji zmarłych lub nieobecnych pacjentów pod kątem spraw sądowych i odszkodowawczych
b) nie wystawiam zaświadczeń o prawdopodobnie popełnionych błędach medycznych
(od tego są sądy, biegli sądowi i Izby Lekarskie)

2. Nie jestem nieomylny i nie jestem omnibusem medycznym, nie jestem mądrzejszy
od innych lekarzy i nie specjalistą wszech dziedzin.

Czyli nie jestem jak filmowy „dr House”).

3.  Nie jestem w stanie zagwarantować (pomimo zachowania najwyższej staranności i
dużego nakładu pracy) postawienia pewnego rozpoznania. Przy dzisiejszym
stanie wiedzy medycznej nikt na świecie takiej gwarancji udzielić nie może.
Dotychczasowa praktyka nieraz nauczyła mnie pokory zaskakując mnie ( i moich mistrzów
o wielkim wielki autorytecie medycznym) sytuacjami, których nikt nie był w stanie przewidzieć.
Chcę jedynie być Państwa przewodnikiem lekarskim w procesie diagnostycznym
wyszukującym pominięte lub zlekceważone wątki diagnostyczne. Szukającym nowych sposobów diagnostycznych oraz nowych metod leczenia na podstawie EBM oraz najnowszego światowego piśmiennictwa a także wiedzy dostępnej w internecie.
4. Nie diagnozuję jedynie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe.
Do pełnej diagnostyki potrzebne są badania dodatkowe. Nie mogę więc
odpowiadać za lekceważenie przez pacjenta (lub jego rodzinę) moich zaleceń diagnostycznych
(tzn. wybieraniu przez nich: czy?, kiedy?, gdzie?, za ile? i jakie? badania wykonują)

5. Nie leczę chorób spoza mojej specjalności, a wątpliwe  przypadki kieruję do specjalistów lub do szpitala.

6. Pacjenci wykonują badania dodatkowe na własny koszt. Za prawidłowe wykonanie badań odpowiadają placówki medyczne, które je przeprowadzają.

7. Ze względu na wymogi prawne – porad udzielam jedynie po osobistym zbadaniu pacjenta. Obszerny artykuł na temat porad na odległość („Telemedycyna. Podstawy prawne udzielania porad i konsultacji na odległość”- radca prawny Gabriela Szwarczyńska z 4.3.2016 i stan prawny na marzec 2016 r znajduje się na portalu Medycyny Praktycznej mp.pl

 

dr n.med. Dariusz Mamczur