GDMM a medycyna

Większość związków przyczynowo- skutkowych i algorytmów badań diagnostycznych i terapeutycznych można spróbować opisać mapami myśli.