INTERNETOWE BAZY WIEDZY MEDYCZNEJ

Kontynuując wpis

BAZY WIEDZY UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ TRUDNYCH PRZYPADKÓW

w tym miejscu będę uzupełniał internetowe źródła wiedzy potrzebnej w diagnozowaniu chorych:

A. BIBLIOTEKI:

 1. Biblioteka Cohranehttp://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej, obejmujące kolekcję baz tworzonych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM – evidence based medicine). Zawiera protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raporty oceny technologii medycznych oraz rejestry badań z grupą kontrolną.

 1. Biblioteka Naukowa Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie – http://www.bn.coi.pl/archiwum2.html
 2. INH –U.S. National Library of Medicine : http://www.nlm.nih.gov/ i jej podstrony:

Medline Plus – http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

PubMed – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Toxnet – http://toxnet.nlm.nih.gov/

MedTube – polski -video – http://medtube.pl/

 1. http://europeana.eu/umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Zawiera obrazy (malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzealnych), teksty (książki, czasopisma, listy, pamiętniki i archiwalia), dźwięki (muzyka i nagrania głosowe uwiecznione na wałkach, taśmach i płytach oraz audycje radiowe) i filmy (obrazy filmowe, kroniki i audycje telewizyjne) – razem ponad 15 milionów obiektów. W projekcie uczestniczy 1500 instytucji, m.in. British Library i Luwr.

B. KSIĄŻKI elektroniczne

http://www.bn.coi.pl/eksiazki.html

Andrzej Szczeklik – Interna – Medycyna Praktyczna

 

C. ATLASY INTERNETOWE

 1. Anatomiczne
 2. Parazytologiczne
 3. Mikrobiologiczne
 4. Histo-patologiczne
 5. Dermatologiczne
 6. Radiologiczne
 7. Inne

 

D. PORTALE INTERNETOWE Z WIEDZĄ MEDYCZNĄ o chorobach i ich leczeniu

 1. Pism medycznych,
 2. Uniwersytetów Medycznych
 3. Towarzystw medycznych
 4. Stowarzyszeń pacjentów
 5. Według specjalizacji
 6. Firm farmaceutycznych
 7. Inne”  a) Google scholar (http://scholar.google.pl/) (upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych (http://scholar.google.pl/intl/pl/scholar/about.html)