Anaplasma – najczęstsza choroba odkleszczowa w Polsce?

Ciekawe. a może nawet powiedzieć, że zaskakujące  są wyniki trzyletnich badań naukowców z Zakładu Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu medycznego (kierownik projektu prof. Krzysztof Solarz). Po przebadaniu około 17 tysięcy kleszczy stwierdzono u 29% miało anaplazmę, 21% borelię, 5,7% babeszję, 0,15 miało wirus kleszczowego zapalenia mózgu.

Czyli to nie borelioza jest najczęstszą infekcja kleszczy – a analpazma (ehrlichia)!!!

(test anaplasma  IgG – anaplasma)

Diagnostyka proponuje test PCR – panel infekcji odkleszczowych rozszerzony katalogowy nr 3110

http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/panel-infekcji-odkleszczowych-rozszerzony-met-real-time-pcr/