GDMMiA a Sieci Neuronowe

Globalna Dynamiczna Mapa Myśli i Algorytmów (GDMMiA) opiera się na nieliniowej strukturze map i liniowych algorytmach będących efektem końcowym analizowanych problemów internautów. Potrzebna jest więc operacja zamieniająca mapę myśli  na liniowy algorytm. Jak to zrobić? Można wykonać to  “ręcznie” – przez autora mapy myśli, można też wykorzystać do tego sztuczną inteligencję – myślę tu szczególnie o Sieciach Neuronowych – pozwalających katalogować informacje, wyszukiwać związki danych z różnych map z GDMMiA  i generować wnioski w postaci liniowego eksperckiego algorytmu.

Taka koncepcja Map + Sieci neuronowych może być dynamicznie rozwijającym się narzędziem wspomagania decyzji – nowoczesnym portalem ekspertowym, potrafiącym wiązać Big Data, katalogować duże bazy danych, analizować problemy w mapach i tworzeniem ekspertyz na wysokim poziomie (z podaniem źródła użytego do analizy danych – wiemy jak działa algorytm!).

Zaletą map myśli jest możliwość LINKOWANIA DO BAZ WIEDZY (nie obciąża to struktury mapy, która może być za ciężka dla block chain),  kopiowania całych  pojedynczych map (“cegiełek=klocków” GDMMIA) lub tylko ich gałęzi i wstawianie do nowej MAPY analizy innego problemu. “Żonglowanie” danymi w takiej formie może być wygodne w uczeniu maszynowym i w sieciach neuronowych oraz w ręcznym tworzeniu nowych map.