Kwasy organiczne w moczu

Oznaczanie kwasów metabolicznych w moczu metodą GC/MS  (chromatografia gazowa/ spektrometria mas) można wykonać w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka  Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Zespól Wad Metabolizmu Warszawa tel. 228157147, 228151192. Badanie jest przydatne we wrodzonych (lub uwarunkowanych  genetycznie) zaburzeniach metabolicznych.

Można wysłać przez diag.pl

kwasy organiczne w moczu – (nr katalogowy diag.pl – 577)

(na podstawie wyniku badania)

 1. Acyduria dikarboksylowa typowa dla MCAD
 2. Acyduria etylomalonowa
 3. Acyduria fumarowa
 4. Acyduria glicerynowa
 5. Acyduria glutarowa t I
 6. Acyduria glutarowa typ II
 7. Acyduria homogentyzynowa (inna nazwa: alkaptonuria)
 8. Acyduria 2-hydroksyglutarowa
 9. Acyduria 4-hydroksymasłowa
 10. Acyduria 3-hydroksy-3-metyloglutarowa
 11. Acyduria izowalerianowa
 12. Acyduria 2-ketoadypinowa (inna nazwa acyduria aminoadypinowa)
 13. Acyduria malonowa
 14. Acyduria 3-metyloglutakonowa
 15. Acyduria 2-metylo-3-hydroksymasłowa
 16. Acyduria metylomalonowa (bez leczenia)
 17. Acyduria mewalonowa
 18. Acyduria N-acetyloaparaginowa (inna nazwa: choroba Canavan)
 19. Acyduria orotowa
 20. Acyduria propionowa
 21. Deficty ACY 1
 22. Deficyt 3-oksotiolazy
 23. Fenyloketonuria (bez leczenia)
 24. Gliceroluria
 25. Hawkinsinuria
 26. 3-Metylokrotonyloglicynuria
 27. 5-Oksoprolinuria
 28. Profil typowy dla syropu klonowego (bez leczenia)
 29. Profil typowy dla złożonego deficytu karboksylaz (bez leczenia)
 30. Tyrozynemia typ I (bez leczenia)
 31. Uracylo-tyminuria