Kryptopiroluria

Ostatnio u mojego pacjenta udało się wykryć w badaniach dodatkowych podwyższoną obecność kryptopiroli  w moczu.

Badania wykonano w laboratorium Genom (http://www.kpu-hpu.pl/-diagnostyka)

Więcej informacji na temat tej choroby znajduje się na stronie Kryptopiroluria

Badanie wykonuje też ALAB -” Hemopirollaktam (inaczej kryptopirol) jest substancją chemiczną wydalaną z moczem w przebiegu zaburzeń związanych z metabolizmem piroli. Pirole są składnikami hemu, które w stanie zdrowia organizmu są wydalane wraz z barwnikami żółciowymi z kałem. W przypadku zaburzeń metabolicznych szlaku przemian pirolii następuję nagromadzenie ich w organizmie (ponieważ nie mogą być wydalone z kałem). W postaci hemopirollaktamu są one wydalane z moczem po wczęśniejszym związaniu piroli z witaminą B6 i cynkiem, co skutkuję obniżeniem ich poziomu w organizmie.”

Choroba rzadko brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej, a może dotyczyć nawet 10% populacji.- kobiety chorują 8 razy częściej niż mężczyźni (8:1)

Chorobę wiąże się z występowaniem ADHD, choroby Hashimoto, zaburzeniami pamięci krótkotrwałej.. Obserwuje się poprawę po leczeniu cynkiem, manganem i witaminą B6.

Choroba może przebiegać ze słodkim zapachem ciała – co może mieć znaczenie dla dolegliwości mojego pacjenta.