Antybiotykowrażliwość w diagnostyce trudnych przypadków chorobowych.

W diagnostyce chorób trudno poddających się leczeniu może być pomocne dokładne zebranie wywiadu w kierunku dotychczasowych efektów leczenia.

Ostatnio diagnozuję chorą, która miała już wykonane dziesiątki badań w kierunku chorób infekcyjnych, w tym tropikalnych. Niestety, albo testy wypadały negatywnie, lub  leczenie wykrytych chorób (np. pneumocystis carini) nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

W wywiadzie chora zwróciła moją uwagę na fakt, że na początku choroby była znaczna poprawa samopoczucia po Sumamedzie. Powrót do stosowania tego antybiotyku niestety nie przynosił już spodziewanej poprawy.

Doszedłem do wniosku, że albo to była to infekcja, którą wyleczył ten antybiotyk, albo istnieje patogen nietypowy, wymagający specjalnych podłoży hodowlanych, pobrania materiału bezpośrednio z zakażonej tkanki lub potrzebuje  przedłużonego leczenia. Oczywiście mogła też pojawić się antybiotykooporność patogenu po pierwszym leczeniu.

Postanowiłem zestawić listę już wykonanych badań z antybiotykowrażliwością patogenów na azytromycynę opisanych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) – Sumamed.

Niestety opisy lekowrażliwości antybiotyków mogą się różnić – np. w opisie Azytromycyny w Indeksie Leków Medycyny Praktycznej podano, że lek działa na o wiele większą ilość bakterii – w tym nietypowych:

“spektrum działania rozszerzone o pałeczki H. influenzae, a także niektóre tlenowe pałeczki Gram-ujemne. Spektrum przeciwbakteryjne: M. pneumoniae, Ureaplasma, Chlamydia, Legionella, ziarenkowce Gram-dodatnie: Streptococcus, w tym S. pneumoniae, jednak aktywność mniejsza od erytromycyny; ziarenkowce Gram-ujemne: Moraxella – aktywność 4-krotnie większa od erytromycyny, w stosunku do N. gonorrhoeae – aktywność 8-krotnie większa od erytromycyny; pałeczki Gram-ujemne: H. influenzae, Bordetella pertussis; krętki: Borrelia burgdorferi, Treponema; mikroaerofilne bakterie spiralne: Campylobacter, Helicobacter; maczugowce – Corynebacterium diphtheriae, a także prątki nietypowe – Mycobacterium avium complex intercellulare. Umiarkowana aktywność: Staphylococcus, Listeria, beztlenowe ziarenkowce z rodzaju Peptostreptococcus, a także wobec Gram-dodatnich laseczek z rodzaju Clostridium.”

Z mojej analizy wynikło m.in., że pomimo wykluczenia gruźlicy w testach Irga Quantiferon, posiewach wydzieliny z oskrzeli (BAL po bronchoskopii) – nie badaliśmy jeszcze Mycobacterium avium. Dlatego też zaleciłem kontakt z Instytutem Gruźlicy w Warszawie, który wykonuje testy w kierunku tego patogenu.

Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka.

 

https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=102