AmerLab – diagnostyka chorób pasożytniczych

AmerLab – Warszawa – Laboratorium – diagnostyka chorób pasożytniczych i odzwierzęcych. Badanie kleszczy – ciekawa oferta (neoehrlichia, rickettsia, anaplasma, babesia, borelia), bartonella) .Microsporydia (grupa grzybów wewnątrzkomórkowych wywołujących chroniczne biegunki i inne inwazje)