ZŁOTE RADY BIZNESU

ZŁOTE INSTRUKCJE ŻYCIA I BIZNESU

Na tej stronie umieszczać będę godne polecenia (staram się je wykorzystywać osobiście) rady jak  żyć i zwyciężać w biznesie. Będą to proste , szybkie do wdrożenia schematy myślenia i działania oraz nawyki, których systematyczne wdrożenie  prowadzi skutecznie do celu. Pozwalają nam one podejmować decyzje na skróty – lepsze i szybciej niż konkurencja. Pamiętaj  -czas to pieniądz.

A. Efektywność osobista (soft skills)

I. Zarządzanie czasem

1. “Jeśli  najbliższe działanie może zostać wykonane w czasie krótszym niż DWIE (2) MINUTY, zrób TO OD RAZU, ZA PIERWSZYM RAZEM, kiedy zabierzesz się za tę sprawę”  – na prawdę działa. 🙂  David Allen -“Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja działań” Wyd. Helion 2001 r. str. 171

2. Planuj czas potrzebny na realizację projektu OD KOŃCA – wyznacz termin zakończenia projektu – potem określ kamienie milowe – dopiero planuj czas na poszczególne zadania. (np. Idę do kina na 20. Jest 15. (4 godziny) Kamienie milowe – przejazd do kina 30 min, ubranie się 15 min – obiad 30 min (razem 1 godz 20 min. Na przygotowanie stroju (zastanawianie się i makijaż, kąpiel  itd. zostaje nam 2 godz. i 40 min.)

2. Grupuj zadania w agendy – w zależności od miejsca i czasu kiedy mają być wykonane (np. miasto, biuro, sklep – poniedziałek . Wykorzystaj outlook lub “przypominajkę” kalendarza  smartfona.

 

II. Efektywne działanie.

1. Jeśli planujesz zrealizować jakiś projekt, kończysz zebranie poświęcone jakiemuś projektowi – zawsze wyznacz NAJBLIŻSZE DZIAŁANIE DO WYKONANIA. “Najbliższe działanie musi być absolutnie najbliższą fizyczną czynnością do wykonania”.David Allen -“Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja działań” Wyd. Helion 2001 r. str. 170

2. Zasada Pareto – “opisująca wiele zjawisk, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów”. (Wikipedia). W praktyce m. in. za 80% naszych sukcesów (zysków) odpowiada jedynie 20% naszych działań – resztę warto ograniczyć lub eliminować, aby skutecznie działać.

3. Zanim podejmiesz noworoczne zobowiązania zrealizowania  3 projektów w danym roku (co sprawi, że będziesz bardziej zajęty), najpierw pozbądź się ze swojego grafiku działań, które nie prowadzą cię do celu (szczególnie, jeśli zajmują ci one ponad 50% twojego czasu) -a wówczas będziesz miał dużo czasu na realizację właściwych projektów.

Warto zacytować tu  słowa “Kto cały czas ciężko pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy” (J. D. Rockefeller).

4. Myśl i planuj na papierze  –  to pozwoli zarobić miliony. Stąd też skuteczność myślenia wizualnego. (“Kup ołówek za pięć centów., notatnik za dziesięć centów i załącznik zapisywać pomysły warte miliony dolarów” Bob Grinde w Brian Tracy Droga do bogactwa)

5. Myśl syntetycznie (wizualnie i kreatywnie)->przełóż to na myślenie analityczne (mapy myśli)->  sprawdź realność pomysłu (produkt+ludzie+finanse muszą być dostępne w jednym czasie) ->stwórz projekt (uzasadniony biznesowo na każdym etapie , ograniczony w czasie , dobrze zaplanowany-realizowany  i zarządzany np. Prince2.

6.  Naucz się koncentracji  ” robiąc dzień wcześnielistę spraw do załatwienia (zaoszczędzisz co najmniej 1 godzinę dziennie na celowe działania) i przeglądaj ją na początku dnia. Następnie należy nadać pozycjom priorytety A (musisz zrobić), B (powinieneś zrobić), C (dobrze byłoby zrobić), D (delegujesz), E (należy wyeliminować), stawiając obok nich numery wg ważności (np. A-1, A-2). Gdy ustalimy, które zadanie jest najważniejsze, natychmiast zacznijmy nad nim pracować i zdyscyplinujmy się do kontynuacji tej pracy, dopóki zadanie nie zostanie zakończone w 100 procentach”. W Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż” str. 35. Codziennie wykonuj co najmniej jedną czynność z listy A – wyrób w sobie ‘Poczucie pilności” – “Zrób to teraz”. Bardzo ciekawa jest pozycja E – być może od niej powinno się zacząć – eliminujmy co zbędne a “będziemy mieć dwa dni wolnego” 🙂 lub czas na priorytety.

Zgodnie z zasadą: “ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka” (lub “bez złotówek nie będzie tysięcy”, lub “tysiąc-milowa podróż nie rozpocznie się jeśli nie wykonasz pierwszego kroku”)

7. “Wąskie gardła” (diagram działania na węzłach i ścieżka krytyczna)- przed pracą wykonaj plan działań następczych – najpierw znajdź punkty, które mogą zniweczyć realizację planu. Jeśli skupisz się na nich i je rozwiążesz to reszta ruszy z miejsca z niesamowitą prędkości. (zgodnie z zasadą Pareto 80/20).

8. Siedem kroków do osiągnięcia celu – Brian Tracy- “Droga do bogactwa. Rozpocznij podróż..” MT Bisnes ,2010, str.204

9. Planowanie osiągania ryzykownych celów – DominikaWinnikow pt. „Plan na życie. Po pierwsze trzeba wiedzieć czego się chce. Po drugie ustalić jak to się osiągnie. Po trzecie – działać.” . Coaching nr 6/2012 (str.78-83)

10. Analiza SWOT – przy planowaniu rozwoju firmy -analiza obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy (S- silne W- słabe strony) z szacowaniem szans i zagrożeń (O-T) w obliczu niepewności (ryzyko – szanse) i konkurencji.

11. Zarządzanie ryzykiem w firmie

e-risk – oprogramowanie

 

III. Negocjacje

a) Do negocjacji należy przygotować się podobnie jak adwokat do obrony klienta. Najpierw wciela się w rolę prokuratora , opracowuje wszystkie szczegóły i strategie ataku prokuratora, potem (już z pozycji adwokata) opracowuje się odpowiedzi na wszystkie pytania (mapa konwersacji), a na końcu własne scenariusze i strategie obrony. Zalecenia opisane w Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż”.

b) przed spotkaniem przygotować mapę konwersacji (mapa myśli)- zaplanować kilka scenariuszy (możliwych ścieżek przebiegu i spodziewane odpowiedzi rozmówcy)

 

IV.  Autoprezentacja

B. BIZNES I FINANSE

I. Finanse

A. Inwestowanie

1. Utracone korzyści -(wartość pieniądza w czasie)  zanim zainwestujesz sprawdź, czy utracone korzyści (tj. inwestycja w inne przedsięwzięcie, lub stracony niepotrzebnie czas, ryzyko przedsięwzięcia) nie przewyższają zysku z planowanej inwestycji.

2. Zanim zainwestujesz – myśl od końca – jakie będzie satysfakcjonujący mnie wynik zamknięcia inwestycji (strategia wyjścia – czy po uwzględnieniu ryzyka osiągnę zysk przewyższający np. lokaty bankowe)

a) sprawdź jakie podatki będziesz musiał zapłacić (zrób symulacje PIT rocznego, deklaracji VAT, akcyzy , cła , podatku od nieruchomości) pamiętaj, że nie odliczysz całej składki na ubezpieczenie zdrowotne – taka strata może niweczyć opłacalność drobnego przedsięwzięcie, pamiętaj, że są działalności wymagające opłacania dodatkowych składek ZUS i zdrowotnych np. wolny zawód i zwykła jednoosobowa działalność gospodarcza – to zwiększyć twoja stratę , a składek zdrowotnych nie odliczysz w następnych latach)

3. Nie zaczynaj swojego pierwszego biznesu zaciągając kredyt.  Jeśli się nie uda , a korzystasz z własnych pieniędzy – stracisz tylko pieniądze. Jeśli masz kredyt – to masz jeszcze zobowiązania na wiele lat. Leszek Czarnecki – Biznes po prostu.

4. Bogacenie się jest nudne – inwestuj systematycznie stałe kwoty -wykorzystaj dźwignię procentu składanego. Albo – kup mały dom, potem drug i i trzecie – sprzedaj je i kup hotel – potem drugi i trzeci. (Kiyosaki – Bogaty ojciec, biedny ojciec).

5. Inaczej niż w księgowości – aktywa to jest to co wkłada nam pieniądze do kieszeni a pasywa to co nam je wyciąga. (Dom jest aktywem, jeśli go wynajmujemy z zyskiem, a pasywem, gdy musimy ponosić kaszty utrzymania i rat kredytu) (Kiyosaki – Bogaty ojciec, biedny ojciec)

6. “Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka” – dywersyfikuj inwestycje

7. Bądź gotowy na pojawiające się okazje. Druga szansa może się nie pojawić!  Kupuj tanie- sprzedaj z zyskiem. Ludzie bogaci “gromadzą fundusze głównie po to , by móc polować na okazje i pomnażać swój majątek”.(Claudia 11/2011).

8.Projekt

a) Zgoda na realizację projektu wówczas, gdy –Projekt służy celom strategicznym organizacji, jest wykonalny i opłacalny (musi mieć uzasadnienie biznesowe i korzyści użytkowe). Prince2. Ponadto we wpisie Więcej o Prince2., Ciekawostki Prince2 ,

Opłacalność oznacza, że są atrakcyjne korzyści (korzyści jakościowe lub ilościowe = korzyści bieżące i przyszłe – negatywne skutki projektu[ bieżące + przyszłe] – ryzyko[tj. różnica= zagrożenia-szanse]) i -> przewyższają koszty (bieżące koszty realizacji projektu+koszty związane z wdrożeniem produktu projektu + koszty utrzymania działania produktu projektu przez wiele lat).

Miernikiem korzyści i opłacalności może być minimalna rentowność inwestycji , cash flow oraz stopa zwrotu z inwestycji (najlepiej jeśli przekracza oprocentowanie lokat bankowych) i czas zwrotu z inwestycji (dla większych inwestycji najlepiej poniżej 3 lat– co daje rentowność 33% rocznie).

Czyli najbardziej opłaca się inwestycja w projekt o znaczeniu strategicznym z wysoka stopą zwrotu kapitału i ze zwrotem kapitału w najkrótszym czasie , przy znacznej przewadze korzyści nad kosztami.

Jeśli przychody firmy nie wzrastają powyżej stopy inflacji (tj. obecnie około 4% rok do roku) , to firma “się zwija“!! (a tym bardziej dochód netto)  – dąży ku upadłości – jeśli nic się nie będzie robiło!!

9. Przy inwestowaniu najważniejsza jest płynność (cash flow) nie rentowność. “Płynność zabija natychmiast”. Płynność wymaga natychmiastowej gotówki (nie można czekać nawet 2 miesiące) – jej brak od razu rodzi kłopoty (ZUS, urząd skarbowy, banki, dostawcy). Czyli planując inwestycje zawsze dodaj kwotę potrzebną na podtrzymanie cash flow!!  Uwzględnij niewypłacalnych kontrahentów, opóźnienia w opłatach kontrahentów, cykl wytwarzania i zbywania produktu, bieżące utrzymanie firmy!!

10. Nie zaczynaj biznesu bez wcześniejszego wykonania biznesplanu. “Biznesplan jest kluczowym narzędziem prognozowania działalności firmy ( nie pozwala rozpocząć nieopłacalnej inwestycji, ale często “ląduje w szufladzie i nikt do niego nie zagląda ,  ponieważ do działań strategicznych i operacyjnych wykorzystuje się programy i projekty.   Wykorzystaj do tego programy komputerowe z szablonami. Np. Business Plan Pro firmy Palo Alto Software. Z 50 firm mających biznesplany po 2 latach upadła jedna a z 50 nie mających biznesplanów – upadło 49 po 2 latach. W Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż” str. 55. Wykorzystaj polskie programy pozwalające na bieżąco korygować cały plan po naniesieniu jednej poprawki. Wykorzystaj oprogramowanie dla wniosków dofinansowania z Unii Europejskiej dla własnych celów – dobra metodyka projektu, biznesplan+ analiza wskaźników opłacalności inwestycji.

Pamiętaj starą wojskową zasadę “Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki”.  Co w biznesie można zastosować jako: “Nie zbankrutujesz, jeśli  najpierw poświęcisz wiele godzin i dobrze opracujesz biznesplan zanim wydasz pierwsze pieniądze na nierentowny przyszły biznes”.

Oto 6 punktów przygotowania się do sporządzania biznesplanu (wpis Przygotowanie się do biznesplanu)

Pamiętaj! “Wszystko będzie kosztowało dwa (2x!!) razy więcej i trwało trzy (3x!!!) dłużej niż się spodziewasz”

B. Finanse w firmie

1. Firma to przede wszystkim pewne KOSZTY – zyski może się pojawią , ale może zostać tylko strata.  Koszty są przed uzyskaniem pierwszych przychodów, w trakcie sprzedaży, ale także często po zamknięciu firmy.

2. Bez sprzedaży nie ma firmy – taka działalność  – to tylko hobby lub instytucja charytatywna.

 

II. BIZNES

1. Aby biznes mógł się udać muszą istnieć w tym samym czasie i współgrać ze sobą 3 czynniki: PRODUKT + FINANSE+ LUDZIE . Leszek Czarnecki – Biznes po prostu. + SPRZEDAŻ W Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż”

2. Zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. Przyjmowanie nowych pracowników tylko , “gdy:

a) potrzebujemy kupić umiejętności, których nie posiadamy sami ..

b) gdy tracimy dużo czasu na nisko-płatne czynności, nie pracując nad naszym głównym biznesem..

c) gdy istnieje możliwość zwiększania skali naszego biznesu “(Leszek Czarnecki Biznes po prostu)

3. Spółki kapitałowe (np. sp. z o.o.) powstały po to, by łatwiej pozyskać kapitał zewnętrzny (inwestorów) oraz przede wszystkim po to, by uchronić majątek osobisty biznesmena przez wierzycielami nieudanego biznesu.

4. W biznesie należy wykorzystać DŹWIGNIĘ czasu (nasz czas na tej ziemi jest ograniczony, tak więc kupujemy sobie czas, jaki musielibyśmy poświęcić na wykonanie danej pracy, nauczenia się wykonywania danych czynności, zdobycia kwalifikacji itp. np.  nie płacimy za lot samolotem, ale za zaoszczędzony czas przebycia tej trasy pieszo), pracy maszyn, komputerów, innych ludzi i kapitału – wówczas za naszego życia możemy zrealizować wielkie projekty i zdobyć majątek nieosiągalny dla osób samo-zatrudnionych i żyjących z pracy własnych rąk.

a) Automatyzujmy nasz biznes. Dzięki automatyzacji nasza firma pracuje już nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt lub kilkaset roboczo-godzin na dobę. Szerzej opisane we wpisie automatyzacja c.d. Zanim jednak zacznie się automatyzację należy stworzyć dobre produkty, na które znajdzie odpowiednio duża pula obecnych i przyszłych klientów (szeroki i głęboki rynek z małą konkurencją), stworzyć kanały dystrybucji i miejsca sprzedaży. Dopiero wówczas należy rozwijać firmę i w zależności od potrzeba zatrudniać nowych pracowników. Dopiero wtedy można mówić o awansie wewnętrznym i potrzebie automatyzacji. Dla przykładu rynek prywatnych usług medycznych w dużych miastach w Polsce jest duży powierzchniowo, płytki i z dużą konkurencją – mało ryb w wielkim stawie z dużą ilością wędkarzy i wielkim trałowcem o nazwie “NFZ”. 🙂

b) Twórzmy produkty (łatwiej sprzedać i zautomatyzować niż usługi), licencje, patenty , prawa autorskie – wszystko to co możemy sprzedawać szybko i w dużych ilościach, bez bezpośredniego angażowania naszego własnego czasu.  Pozwoli nam to stworzyć dźwignię czasu i pasywny dochód. (Zarabiaj kiedy śpisz, jesteś na urlopie lub chorujesz). Możemy mieć firmę, którą jako wartościowy produkt możemy sprzedać lub przekazać naszym spadkobiercom. (Czasem więcej zarobi się na sprzedaży firmy, niż na przychodach z jej prowadzenia). Dzięki automatyzacji firma może się rozwijać,  globalizować  oraz wygrywać z konkurencją (zamiast zjadać okruszki zostawione przez innych sama dyktuje warunki). Ponieważ – “Kto się nie rozwija, ten się zwija”.

nowozency

Oby nasz biznes też tak się rozwinął dzięki naszej pracy i miłości do niego jak miłość tych nowożeńców    :))

c) Ludzie bogaci bardziej cenią swój czas niż pieniądze i przeznaczają go na długofalowe działania strategiczne a nie operacyjne. Ludzie biedni nie cenią swojego  czasu i sprzedają go za niewielkie wynagrodzenie.

5. Nie zaczynaj biznesu bez sprawdzenia zgodności z PRAWEM – na zasadzie “działajmy i jakoś tam będzie”. Co z tego, że biznes się uda, jak potem Państwo zabierze wszystko, nałoży kary i wsadzi do więzienia. Lepiej stać pod budką z piwem – i nic nie robić – wówczas i tak się jest na plusie – bo nie straciło się domu, jest się na wolności, a koledzy coś zawsze postawią. Postaram się to pokazać w moim KARYFIKATORZE BIZNESU

6. Miej odwagę działać -“Jak spróbujesz coś zrobić, to może ci się uda, jak nie spróbujesz,  to na pewno ci się nie uda”- Wojciech Kruk w książce – Leszka Czerneckiego “Biznes po prostu”

7. Ucz się na błędach. “Co cię nie zabije , to cię wzmocni”. Można przegrać bitwę, ale wygrać całą wojnę”. Przegrana , to nie porażka (zawsze możemy to zmienić – wszystko zależy od naszego myślenia). Przegrana to szansa, aby zacząć myśleć kreatywnie i wyjść z marazmu – ruszyć do działania. – można na reszcie się “zabawić” – pokazać, że jest się wielkim.

8. Mantra, która pomaga osiągnąć  sukces w biznesie “Bez względu na to, co mi się przydarzy podczas prowadzenia firmy, nigdy się nie poddam” w Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż” str. 47

9. W biznesie najważniejsza jest SPRZEDAŻ na opłacalnych warunkach. Nie ma sprzedaży – nie ma firmy!!!

motyl

Oby tak wyglądał nasz kwitnący biznes (słonecznik) i zadowolony klient (motyl)  🙂

a) Copywriting

AIDA – Attention (zwróć uwagę klienta), Interest (zaintryguj go) Disire (wywołaj żądzę posiadania),  Action (nakłoń klienta do zakupu)

10. Nie wystarczy otworzyć firmę i zacząć działać. Obecnie każdy produkt szybko się starzeje. Należy zwiększać sprzedaż. Dobrze określa to powiedzenie powiedzenie “Kto się nie rozwija ten się zwija“. (cytat z miastoszkoleń.pl). Przydatne są rankingi np. Newsweeka “Ranking firm rodzinnych”. Przydatny wskaźnik – dynamika sprzedaży % rok do roku, lub zysk netto rok do roku. Przyzwoity to minimum powyżej inflacji. Nie ważne, czy firma jest duża , czy mała. Jeśli spada zysk netto – to firma może się zwija . Jest to kolos na glinianych nogach (albo w trakcie dużych inwestycji) – łatwo w nią uderzyć lub przejąć (szczególnie w dobie kryzysu).

11. Stwórz i opracuj na piśmie systemy i procedury działania firmy. Opisz każdą procedurę i stanowisko, tak, by nowy pracownik szybko mógł wdrożyć się w system działania firmy,  przy okazji uniezależniasz się od wiedzy pracownika, który odchodzi z firmy (np. informatyk znający dany program). W Brian Tracy “Droga do bogactwa-Rozpocznij podróż” str. 58

12. Projekt

a)  Zarządzanie projektem jest to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektów w granicach docelowych wskaźników wykonania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyk. „  Stosuje się metodę: Planuj-> Deleguj-> Monitoruj-> Kontroluj. (Więcej o Prince2), Prince2.

b) Planowanie

Technika planowania oparta na produktach: PROJEKTOWANIE PLANU -> OKREŚLANIE I ANALIZOWANIE PRODUKTÓW (Sporządzenie opisu Produktu końcowego ->Tworzenie struktury podziału produktów-> Tworzenie  diagramu następstw produktów[bardzo ciekawy diagram z działaniami na węzłach, który można wykorzystać do tworzenia wykresów Gantta, czy diagramu ścieżki krytycznej)  ->IDENTYFIKOWANIE DZIAŁAŃ I ZALEŻNOŚCI ->SZACOWANIE ->HARMONOGRAMOWANIE (wykres Gantta) ->DOKUMENTOWANIE PLANU. (prince2)

13. Firma, by mogła utrzymać się i rozwijać powinna redukować KOSZTY i zwiększać sprzedaż

a) wzrost SPRZEDAŻY wg Jaya Abrahama można osiągnąć: zwiększając liczbę klientów, sprawiając by więcej i częściej  kupowali. Opierając się na wzorze Deminga S=k*w*t , gdzie S- to sprzedaż roczna, k- liczba klientów, w – średnia wielkość zakupów , t- średnia częstość zakupów podniesienie każdego składnika tylko o 10% może dać wzrost całkowitej sprzedaży znacznie powyżej 30% !!

BEZ ZŁOTÓWEK NIE BĘDZIE TYSIĘCY!

Czyli zwiększaj przychody, redukuj koszty, a zwiększy się twój zysk

b) redukcja KOSZTÓW

c) Tarcza i miecz podatkowy

Jest to częsty błąd początkujących przedsiębiorców, którzy nie znają konsekwencji tych pojęć.

Miecz podatkowy powoduje, że prawie od wszystkiego co będzie naszym dochodem musimy zapłacić podatek. Czasem nieopłacalności i porażka całego przedsięwzięcia jest konsekwencją , że nie uwzględniło się konsekwencji podatkowych jako kosztu.

Tarcza podatkowa – jest czymś co broni firmę, przed płaceniem podatków i zwiększa opłacalność inwestycji – poprzez zatrzymanie pieniędzy w firmie i przeznaczenia ich  na dalsze inwestycje (np. maszyny, zatrudnienie dodatkowych pracowników) przynoszące dodatkowy zysk netto. Oczywiści nie jest to za darmo, musimy wówczas wyłożyć (w zależności od skali podatkowej)  80, 70 lub 60% własnego kapitału. Jeśli jednak inwestycja przyniesie zwrot  przekraczający nakłady – to będzie nasz czysty zysk.

d) Przychody

14. Pomysły na biznes

* Najlepiej sprawdzają się już wypróbowane biznesy – o znanym modelu biznesowym – innowacje często stanowią większe ryzyko.

* zaczynasz lub jesteś bez większego kapitału – zobacz co robię już doświadczeni biznesmeni. Jeśli nie jesteś w stanie z nimi konkurować  (a duże firmy  walczą głównie ceną i wielkością obrotu) – zobacz, jak możesz z nimi współpracować. Możesz też tutaj szukać swojej niszy w tym obszarze. Rób to czym wielkim się nie opłaca zajmować, lub nie zauważyli takiej potrzeby klienta.  Konkuruj z nimi jakością, fachowością, dostępnością, usługami dodatkowymi (nie ceną), szybkością, lokalizacją, doradztwem. Nastaw się na klienta, który jest skłonny zapłacić więcej, za pewne udogodnienia, niestandardową usługę lub produkt.  Twórz w pewnym sensie biznes ekskluzywny. Potem będzie go można bardziej zautomatyzować, jeśli będzie zapotrzebowanie.  Powyższa strategia może się sprawdzić w wielu biznesach doradczych i eksperckich  – także prawniczym i medycznym.

15. Strategie w biznesie

Sztuka wojny -Sun Tzu – konfrontacja (atak frontalny, wojna podjazdowa, wojna partyzancka, oskrzydlenie) , ucieczka, współpraca

Nie walczmy z kimś (z konkurencją) – tylko o coś ! ( o klienta i zaspokojenie jego potrzeb)

Być wyjątkowym – Apple (Steven Jobs), masowym (Wal-Mart), być jednym i drugim Amazon (Jeff Bezos) – wpis – Amazon a strategia w biznesie

Tworzenie modeli biznesowych  BMG

Analiza SWOT – przy planowaniu rozwoju firmy -analiza obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy (S- silne W- słabe strony) z szacowaniem szans i zagrożeń (O-T) w obliczu niepewności (ryzyko – szanse) i konkurencji.

16. Kontakty i intuicja (intuicja= wiedza+doświadczenie+analiza [w tym wizualna] +szybkie podejmowanie przemyślanych decyzji i wdrażanie ich w życie]) oraz cięcie kosztów (członkowie zarządu  kupują sobie kanapki za własne pieniądze podczas posiedzeń)- to pomysł na sukces w biznesie- Zygmunt Solorz- Żak

17. 7-etapowa formuła rozkręcania biznesu – Piotr Michalak – wpis – drzewo strategii

III. WIEDZA W BIZNESIE -> LINKI DLA BIZNESU