Wniosek racjonalizatorski

Oto jak wyglądały moje początki wizualnego myślenia na przykładzie wniosku racjonalizatorskiego z 1989 r. pt. Sposób na usprawnienie pracy i obniżenie kosztów leczenia w szpitalach klinicznych i wojewódzkich wojskowej i cywilnej służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wewnętrznych”.

Planowane oszczędności to efekt ekonomiczny wynikający ze

skrócenia hospitalizacji 50% chorych w oddziałach klinicznych z 14 do 5 dni. dzięki ustaleniu planu badań diagnostycznych pacjenta przed hospitalizacją

Wniosek

Aktualizacja projektu 18-11-18