Internetowe bazy wiedzy

Analiza trudnych przypadków wymaga dużej ilości różnorodnych informacji.

Znaleźć je można m. inn. w Internecie.

1. Atlasy i grafiki

2. Bazy wiedzy medycznej

a) ogólne

b) wg specjalizacji

c) rzadkie choroby

3. Diagnostyka różnicowa

4. Laboratoria i Pracownie diagnostyczne

5. Towarzystwa naukowe