ul. Armii Krajowej 54, blok 397, Łódź

42 687 08 48, 42 686 56 35

GABINET INTERNISTYCZNY I NEFROLOGICZNY

dr n. med. Dariusz Mamczur

Godziny przyjęć

Poniedziałek 12:00-14:00
Wtorek 18:30-20:00
Środa 12:00-14:00
Czwartek 18:30-20:00
Piątek 12:00-14:00

Trudne przypadki

Diagnostyka trudnych przypadków chorobowych przeznaczona jest dla dwóch grup pacjentów:

 • osób, u których lekarzom nie udało się dotychczas ustalić rozpoznania jednostki chorobowej;
 • osób, u których pomimo postawionego rozpoznania i wdrożonego typowego dla tej jednostki chorobowej leczenia nie uzyskuje się poprawy stanu zdrowia. Sytuacja taka może zależeć od ciężkości procesu chorobowego lub sugerować inną (rzadziej występującą) jednostkę chorobową o podobnych objawach, ale wymagającą innych metod leczenia.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

 • Diagnostyka trudnych przypadków medycznych jest bardzo skomplikowanym i pracochłonnym procesem. Wymaga ona bardzo dokładnego zbadania pacjenta oraz żmudnej i skrupulatnej analizy dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie należy ustalić najbardziej prawdopodobne jednostki chorobowe i zaplanować bardzo precyzyjnie badania dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne. Zawsze należy mieć na uwadze najnowsze zalecenia medyczne oparte na faktach (EBM) oraz zdrowie pacjenta i koszty badań.

Możliwości diagnostyczne

 • W analizie możliwych jednostek chorobowych wykorzystywane są programy komputerowe pozwalające wyselekcjonować czasem i kilkaset jednostek chorobowych. W oparciu o algorytmy zalecane przez EBM oraz prawdopodobieństwo choroby ustalana jest najbardziej prawdopodobny zestaw jednostek chorobowych i na tej podstawie opracowywany jest zestaw badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych.

 • Mój gabinet znajduje się w centralnym punkcie Polski - w Łodzi. Jest to jeden z najlepszych ośrodków medycyny klinicznej. Na zasadach komercyjnych (badania opłacane bezpośrednio przez pacjenta) ma się dostęp do olbrzymiej bazy diagnostycznej. W moim modelu biznesowym jest to outsourcing badań diagnostycznych. W ten sposób moi pacjenci mają dostęp do kilku tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych, PET, USG oraz najlepszych laboratoriów w Łodzi. Jeśli wymagane są badania nieosiągalne w Łodzi moi pacjenci wykonują je na terenie całego kraju a także za granicą (np. Londyn, Hamburg). Na terenie województwa istnieje około 10 tysięcy prywatnych gabinetów lekarskich, co umożliwia konsultacje z najlepszymi specjalistami w różnych dziedzinach. Jeśli zachodzi konieczność konsultuję się przez internet ze specjalistami z kraju (np. forum konsultacyjne lekarzy konsylium24) i z zagranicy ( taka konieczność wystąpiła np. w diagnostyce afrykańskiej filariozy ) - wysyłanie zdjęć z mikroskopu, zdjęć radiologicznych itp.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z konsultacji?

Diagnostyka wymaga minimum trzech spotkań i stałego kontaktu z pacjentem:

 1. Wizyta pierwsza - wstępna:
  • wielokierunkowy wywiad lekarski
  • bardzo szczegółowa analiza dotychczasowej dokumentacji medycznej i sposobów leczenia
  • szczegółowe badanie przedmiotowe (lekarskie)
  • założenie dokumentacji lekarskiej
  • wdrożenie wstępnego postępowania terapeutycznego oraz zlecenie wstępnych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich (Pacjent otrzymuje listę
  • adresową proponowanych konsultantów, laboratoriów i pracowni diagnostycznych)
  • po wizycie - ponowna analiza przez lekarza, przygotowanie rozszerzonego panelu badań w celu poszukiwania listy nietypowych (rzadko występujących) chorób, które mogą być przyczyną dolegliwości chorego (wskazany jest kontakt e-mail z pacjentem)
 2. Wizyta druga
  • Ponowne badanie chorego i ewentualne ukierunkowane uzupełnienie wywiadu
  • Analiza zleconych podczas pierwszej wizyty badań i ostatnich efektów leczenia
  • W razie braku poprawy samopoczucia zlecenie rozszerzonego panelu badań (przygotowanego po pierwszej wizycie)
 3. Wizyta trzecia
  • ocena wyników badań zleconych podczas wizyty drugiej,
  • w miarę możliwości postawienie ostatecznego rozpoznania i wdrożenie leczenia lub skierowanie chorego do leczenia specjalistycznego

Cena

 • Cena konsultacji jest ceną umowną. Ze względu na to, że usługa jest nietypowa, bardzo czasochłonna i wymaga szczególnych kwalifikacji wielkość honorarium ustalana jest we wcześniej zawartej z pacjentem umowie.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Nie jestem biegłym sądowym:
  • nie badam dokumentacji zmarłych lub nieobecnych pacjentów pod kątem spraw sądowych i odszkodowawczych,
  • nie wystawiam zaświadczeń o prawdopodobnie popełnionych błędach medycznych (od tego są sądy, biegli sądowi i Izby Lekarskie).
 2. Nie jestem nieomylny i nie jestem omnibusem medycznym, nie jestem mądrzejszy od innych lekarzy i nie specjalistą wszech dziedzin. Czyli nie jestem jak filmowy"Dr House").
 3. Nie jestem w stanie zagwarantować (pomimo zachowania najwyższej staranności i dużego nakładu pracy) postawienia pewnego rozpoznania. Przy dzisiejszym stanie wiedzy medycznej nikt na świecie takiej gwarancji udzielić nie może. Dotychczasowa praktyka nieraz nauczyła mnie pokory zaskakując mnie (i moich mistrzów o wielkim wielki autorytecie medycznym) sytuacjami, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Chcę jedynie być Państwa przewodnikiem lekarskim w procesie diagnostycznym wyszukującym pominięte lub zlekceważone wątki diagnostyczne. Szukającym nowych sposobów diagnostycznych oraz nowych metod leczenia na podstawie EBM oraz najnowszego światowego piśmiennictwa, a także wiedzy dostępnej w internecie.
 4. Nie diagnozuję jedynie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe. Do pełnej diagnostyki potrzebne są badania dodatkowe. Nie mogę więc odpowiadać za lekceważenie przez pacjenta (lub jego rodzinę) moich zaleceń diagnostycznych (tzn. wybieraniu przez nich: czy?, kiedy?, gdzie?, za ile? i jakie? badania wykonują).
 5. Nie leczę chorób spoza mojej specjalności, a wątpliwe przypadki kieruję do specjalistów lub do szpitala.
 6. Pacjenci wykonują badania dodatkowe na własny koszt. Za prawidłowe wykonanie badań odpowiadają placówki medyczne, które je przeprowadzają.

Choroby wewnętrzne - internista

 1. Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych - między innymi:
  • choroby układu oddechowego (zapalenia gardła, zatok przynosowych, zapalenia oskrzeli i płuc, nowotwory układu oddechowego),
  • choroby układu pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, żylaki odbytu, choroby jelit),
  • choroby układu krążenia (w tym - diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca),
  • choroby układu moczowego (zakres opisany w gabinecie nefrologicznym),
  • choroby endokrynologiczne (cukrzyca, choroby tarczycy i inne).

 2. Badania i zabiegi
  • oznaczanie stężenia glukozy we krwi,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • EKG.
 3. Wizyty domowe na terenie Łodzi (także z EKG)

Choroby nerek - nefrolog

 1. Diagnostyka oraz leczenie chorób nerek i dróg moczowych
  • kłębuszkowe zapalenia nerek i zespół nerczycowy,
  • zachowawcze leczenie i profilaktyka kamicy dróg moczowych,
  • zachowawcze leczenie kolki nerkowej,
  • wady cewkowe nerek (tubulopatie typu I i II, zespół Fanconiego, Bartera, glikozuria nerkowa),
  • zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej i kwasowo - zasadowej,
  • zakażenia dróg moczowych (odmiedniczkowe zapalenia nerek, zapalenia pęcherza moczowego),
  • nefropatie - cukrzycowa, nadciśnieniowa, toczniowa, nowotworowa i inne,
  • zapalenia naczyń nerkowych (ziarniniak Wegnera, zesp. Goodpasteura) (przeciwciała ANA, ANCA, anty-GBM),
  • torbielowatość nerek,
  • choroby nerek w ciąży,
  • diagnostyka nowotworów nerek, moczowodu, pęcherza moczowego,
  • refluksy pęcherzowo-moczowodowe (diagnostyka),
  • przewlekła i ostra niewydolność nerek leczona zachowawczo (niedokrwistość, osteodystrofia nerkowa, nadciśnienie, dieta) - profilaktyka i leczenie,
  • konsultacje pacjentów dializowanych,
  • skierowania do ośrodków nefrologicznych prowadzących programy dializ otrzewnowych, hemodializ i transplantologii,
 1. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego (w tym naczynio-nerko-pochodnego w zwężeniu tętnic nerkowych)
 2. Ambulatoryjna rozszerzona diagnostyka zmian układu moczowego,
 3. skierowania na badania:

  • rozszerzone badania biochemiczne i bakteriologiczne krwi i moczu,
  • badania genetyczne,
  • obrazowe: tomografia komputerowa, angio -TK, rezonans magnetyczny, angio-RM, ultrasonografia, USG Doppler,
  • badania izotopowe (scyntygrafia nerek, renoscyntygrafia, GFR, scyntygraficzna cystografia mikcyjna, PET/CT, scyntygrafia kości, poszukiwanie ognisk zakażenia),
  • radiologiczne (połączone z telemedycyną) - urografia, cystografia mikcyjna i inne,
  • rozszerzone badania biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne,
  • badania histopatologiczne i cytologiczne (w tym cytologia moczu),
  • konsultacje ginekologiczne i urologiczne (cystoskopia, litotrypsja ESWL),
 4. Wizyty domowe nefrologiczne na terenie Łodzi

Badania kierowców kat. A, B i T - orzecznik z uprawnieniami

Co obejmuje badanie do prawa jazdy?

Kandydaci na kierowców poddawani są następującym badaniom:
 • stężenie glukozy we krwi (proszę dostarczyć aktualny wynik badania laboratoryjnego)
 • konsultacja laryngologiczna w przypadku wad słuchu
 • pod kątem wad wzroku
 • konsultacja okulistyczna i inne konsultacje wg wskazań (neurolog, diabetolog, ortopeda)
  Uwaga!
 • W naszym gabinecie wykonywane są także konsultacje okulistyczne dla potrzeb badań lekarskich osób ubiegających się o amatorskie prawo jazdy. Dla Państwa wygody staramy się, aby odbyło się w ramach tej samej wizyty w gabinecie (dla osób posiadających czasowe prawo jazdy ograniczone ze względu na wadę wzroku proponujemy najpierw badanie okulistyczne, a następnie przez orzecznika).

 • Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny na badanie zgłosić się w okularach lub na czas badania zdjąć soczewki i umieścić w przyniesionym ze sobą pojemniczku przeznaczonym do ich przechowywania.

 • W przypadku badania przez okulistę w innym gabinecie należy dostarczyć opinię lekarza na odpowiednim druku zgodnym z wymaganiami ustawy o badaniu kandydatów na kierowców.

 • Nie jest możliwe przedłużenie prawa jazdy tylko w oparciu o orzeczenie okulisty - do tych celów wymagane jest orzeczenie wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców (są to specjaliści chorób wewnętrznych, lekarze medycyny pracy, lekarze rodzinni).

 • Nie wykonujemy badania dla celów zawodowych (głównie kategorie C, D) - świadectwa kwalifikacji wystawiają uprawnieni lekarze medycyny pracy.

 • Kandydaci na kierowców mogą swobodnie wybrać dowolnego uprawnionego orzecznika (nie mogą być zmuszani przez szkoły jazdy do badania przez wskazanego przez nich konkretnego orzecznika).

 • Badania lekarskie należy wykonać koniecznie przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych w ramach kursu na prawo jazdy.

 • Chorujący na cukrzycę powinni przedstawić zaświadczenie zgodne z przepisami od leczącego ich diabetologa.

 • Chorujący na padaczkę przedstawiają zaświadczenie zgodne z przepisami od leczącego ich neurologa.

 • Osoby, które utraciły prawo jazdy badane są przez ośrodki medycyny pracy.


42 687 08 48
42 686 56 35

dr-mamczur@drmamczur.pl
Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska
Grażyna i Dariusz Mamczur
ul. Armii Krajowej 54
94-046 Łódź
blok 397

Polityka prywatności

2009-2021 © Karolina Mamczur